کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISIدر شیراز ویژه رشته های هنر و معماری

نوشته شده در Uncategorized 258 بدون نظر

دیگر نگران دست نوشته های خود نباشید

با بهترین روش ممکن

همراه با کار عملی و تمرین هفتگی

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

سرفصل دوره:

معرفي معروفترين نويسندگان رشته برنامه ریزی شهری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته مدیریت شهری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته طراحی شهری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته مهندسی معماری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته مهندسی معماری منظر طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته معماری داخلی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های هنرهای نمایشی و سینما طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته انیمیشن طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته ارتباط تصویری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته تصویر سازی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته طراحی صنعتی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته هنر ساخت و معماری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته طراحی لباس طي 10 سال اخير در جهان
معرفي برترين نشريات رشته برنامه ریزی شهری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته مدیریت شهری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته طراحی شهری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته مهندسی معماری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته مهندسی معماری منظر 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته معماری داخلی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته هنرهای نمایشی و سینما طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته انیمیشن طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته ارتباط تصویری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته تصویر سازی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته طراحی صنعتی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های هنر و معماری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های هنر ساخت و معماری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های طراحی لباس طي 10 سال اخير در جهان

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته برنامه ریزی شهری

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مدیریت شهری

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در طراحی شهری

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی معماری

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های هنر و معماری

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی معماری منظر

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته هنرهای نمایشی و سینما

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های معماری داخلی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته انیمیشن

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته ارتباط تصویری

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته تصویر سازی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته طراحی صنعتی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته هنر ساخت و معماری

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته طراحی لباس

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته طراحی لباس 10 سال اخير

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته هنر ساخت و معماری

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته طراحی صنعتی 10 سال اخير

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته تصویر سازی 10 سال اخير

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته ارتباط تصویری 10 سال اخير

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته انیمیشن 10 سال اخير

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته های معماری داخلی 10 سال اخير

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته هنرهای نمایشی 10 سال اخير

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته مهندسی معماری منظر 10 سال اخير

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته های هنر و معماری 10 سال اخير

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته طراحی شهری 10 سال اخير

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته مدیریت شهری 10 سال اخير

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته طراحی داخلی 10 سال اخير

معرفي كتاب هاي 2015 رشته های هنر و معماری در جهان
مقايسه نشريات بين المللي مجموعه علوم هنر و معماری با يكديگر
و….
اهداف جزئي:
آشنایی با موسسه اطلاعات علمی Institute for Scientific Information
معرفی مجلات ISI
راه های روش انتخاب موضوع برای نوشتن یک مقاله

چگونگی تبدیل پایان نامه به مقاله علمی پژوهشی و ISI

روش مکاتبات بین المللی در عرصه پژوهشگری ویژه هنر و معماری

جملات تاکیدی در مقالات علمی پژوهشی و ISI

آشنایی با تکنیک های آماری در مقالات بین المللی و علمی و پژوهشی

شیوه انتخاب مجله مناسب براي انتشار مقاله
شیوه پیدا کردن مقاله در رشته هدف و مورد نظر
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی وجستجو درپایگاه SCOPUS
آشنایی با پایگاه SCImago
آشنایی با ارکان اصلی مقاله :عنوان –نویستنده-چکیده-واژگان کلیدی-مقدمه-مواد و روش ها-نتایج و…
آموزش چگونکی نحوه ارجاع دهی به مقالات
آشنایی با نرم افزار ENDNOTE ونکات نگارشی درتدوین مقالات
آشنایی با سرقت ادبی Plagiarism واهمیت آن
چگونگی دانلود کتب لاتین و مقالات رایگان
معرفی وب سایتهای کنفرانس های داخلی و خارجی
معرفی پایگاههای اطلاعاتی رایگان
آشنایی با انواع نشریات از نظر رتبه ودرجه علمی
آشنایی با فرآیند بررسی مقاله ومکاتبات لازم
آشنایی با معیار های سنجش موسسه ISI
روند بازنگري، اصلاح مقالات

روش تشخیص مجلات اصلی و تقلبی
ارسال نامه به سردبیر
چگونگی داوري و نتيجه آن
و….
از مهمترین دستاوردهای این دوره می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1-نوشتن مقاله به صورت عملی بعد از هر جلسه
2- بادگیری داوری مقالات داخلی و خارجی
3- ارتقاء سطح علمی و مهارتی محققان
4- آشنایی با موسسات و نشریات بین المللی
5- اصلاح نقائص و مشکلات احتمالی در ساختار مقاله نویسی
6- ایجاد انگیزه برای شرکت در همایش های بین المللی و ارائه مقاله در نشریات بین

آدرس:
شیراز-خیابان فلسطین(باغشاه)-چهار اره حکیمی –موسسه چشم انداز
تلفن:
07132320953
07132320721

همراه :
09382252774

وب سایت:

Www.gisland.org

@saeedjavizadehتلگرام:

 

آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری, آموزش مقاله نویسی ویژه مدیریت شهری, آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی لباس، آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی شهری، آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری، آموزش مقاله نویسی ویژه مهندسی معماری ، آموزش مقاله نویسی ویژه مهندسی معماری منظر ، آموزش مقاله نویسی ویژه معماری داخلی ، آموزش مقاله نویسی ویژه هنرهای نمایشی و سینما ، آموزش مقاله نویسی ویژه انیمیشن ، آموزش مقاله نویسی ویژه ارتباط تصویری ، آموزش مقاله نویسی ویژه تصویر سازی ، آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی صنعتی ، آموزش مقاله نویسی ویژه هنر ساخت و معماری ، آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری، آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی لباس ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری, کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه مدیریت شهری, کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی لباس، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی شهری، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه مهندسی معماری ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه مهندسی معماری منظر ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه معماری داخلی ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه هنرهای نمایشی و سینما ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه انیمیشن ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه ارتباط تصویری ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه تصویر سازی ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی صنعتی ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه هنر ساخت و معماری ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی لباس ، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری, دوره آموزش مقاله نویسی ویژه مدیریت شهری, دوره آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی لباس، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی شهری، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه مهندسی معماری ، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه مهندسی معماری منظر ، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه معماری داخلی ، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه هنرهای نمایشی و سینما ، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه انیمیشن ، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه ارتباط تصویری ، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه تصویر سازی ، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی صنعتی ، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه هنر ساخت و معماری ، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری، دوره آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی لباس ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری, کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه مدیریت شهری, کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی لباس، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی شهری، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه مهندسی معماری ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه مهندسی معماری منظر ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه معماری داخلی ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه هنرهای نمایشی و سینما ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه انیمیشن ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه ارتباط تصویری ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه تصویر سازی ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی صنعتی ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه هنر ساخت و معماری ، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری، کلاس آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی لباس ، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری, کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه مدیریت شهری, کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی لباس، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی شهری، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه مهندسی معماری ، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه مهندسی معماری منظر ، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه معماری داخلی ، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه هنرهای نمایشی و سینما ، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه انیمیشن ، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه ارتباط تصویری ، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه تصویر سازی ، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی صنعتی ، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه هنر ساخت و معماری ، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه برنامه ریزی شهری، کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه طراحی لباس ، دانلود رایگان کتاب ویژه برنامه ریزی شهری, دانلود رایگان کتاب ویژه مدیریت شهری, دانلود رایگان کتاب ویژه طراحی لباس، دانلود رایگان کتاب ویژه طراحی شهری، دانلود رایگان کتاب ویژه برنامه ریزی شهری، دانلود رایگان کتاب ویژه مهندسی معماری ، دانلود رایگان کتاب ویژه مهندسی معماری منظر ، دانلود رایگان کتاب ویژه معماری داخلی ، دانلود رایگان کتاب ویژه هنرهای نمایشی و سینما ، دانلود رایگان کتاب ویژه انیمیشن ، دانلود رایگان کتاب ویژه ارتباط تصویری ، دانلود رایگان کتاب ویژه تصویر سازی ، دانلود رایگان کتاب ویژه طراحی صنعتی ، دانلود رایگان کتاب ویژه هنر ساخت و معماری ، دانلود رایگان کتاب ویژه برنامه ریزی شهری، دانلود رایگان کتاب ویژه طراحی لباس ،

 

 

 

 

 

 برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com