کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISIدر شیراز ویژه رشته های علوم پزشکی

نوشته شده در کلیات و تعاریف 284 بدون نظر

کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISIدر شیراز ویژه رشته های علوم پزشکی

دیگر نگران دست نوشته های خود نباشید

با بهترین روش ممکن

همراه با کار عملی و تمرین هفتگی

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

سرفصل دوره:

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های فوریتهای پزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های انفورماتیک پزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های بهداشت عمومی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های بیهوشی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های بینایی سنجی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های فیزیوتوراپی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های پرستاری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های طب اورژانس طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های پزشکی تغذیه طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های داروسازی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های دندانپزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های دامپزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های روانپزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های علوم آزمایشگاهی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های طب فیزیکی و توانبخشی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های پزشکی خانواده طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های بهداشت حرفه ایطي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های میکروب شناسی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های ایمنی صنعتی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات میکروب شناسی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات بهداشت حرفه ای طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات پزشکی خانواده طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات طب فیزیکی و توانبخشی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات علوم آزمایشگاهی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات روانپزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات دامپزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات دندانپزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات داروسازی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات پزشکی تغذیه طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات طب اورژانس طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات پرستاری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات فیزیوتوراپی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات بینایی سنجی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی معماری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات بهداشت عمومی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات انفورماتیک پزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته فوریتهای پزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته انفورماتیک پزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته بهداشت عمومی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته بینایی سنجی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته فیزیوتوراپی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته پرستاری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته پزشکی تغذیه طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته داروسازی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته دندانپزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های دامپزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته روانپزشکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته علوم آزمایشگاهی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته پزشکی خانواده طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته بهداشت حرفه ای طي 10 سال اخير در جهان

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته دامپزشکی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته دندانپزشکی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های داروسازی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته پزشکی تغذیه

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مدیریت در سوانح طبیعی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته پرستاری

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته فیزیوتوراپی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته بینایی سنجی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته بهداشت عمومی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های انفورماتیک پزشکی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های فوریتهای پزشکی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های بینایی سنجی

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته های علوم پزشکی 10 سال اخير
معرفي كتاب هاي 2015 رشته های علوم پزشکی در جهان
مقايسه نشريات بين المللي فنی و مهندسی
و….
اهداف جزئي:
آشنایی با موسسه اطلاعات علمی Institute for Scientific Information
معرفی مجلات ISI
راه های روش انتخاب موضوع برای نوشتن یک مقاله

چگونگی تبدیل پایان نامه به مقاله علمی پژوهشی و ISI

روش مکاتبات بین المللی در عرصه پژوهشگری

جملات تاکیدی در مقالات علمی پژوهشی و ISI

آشنایی با تکنیک های آماری در مقالات بین المللی و علمی و پژوهشی

شیوه انتخاب مجله مناسب براي انتشار مقاله
شیوه پیدا کردن مقاله در رشته هدف و مورد نظر
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی وجستجو درپایگاه SCOPUS
آشنایی با پایگاه SCImago
آشنایی با ارکان اصلی مقاله :عنوان –نویستنده-چکیده-واژگان کلیدی-مقدمه-مواد و روش ها-نتایج و…
آموزش چگونکی نحوه ارجاع دهی به مقالات
آشنایی با نرم افزار ENDNOTE ونکات نگارشی درتدوین مقالات
آشنایی با سرقت ادبی Plagiarism واهمیت آن
چگونگی دانلود کتب لاتین و مقالات رایگان
معرفی وب سایتهای کنفرانس های داخلی و خارجی
معرفی پایگاههای اطلاعاتی رایگان
آشنایی با انواع نشریات از نظر رتبه ودرجه علمی
آشنایی با فرآیند بررسی مقاله ومکاتبات لازم
آشنایی با معیار های سنجش موسسه ISI
روند بازنگري، اصلاح مقالات

روش تشخیص مجلات اصلی و تقلبی
ارسال نامه به سردبیر
چگونگی داوري و نتيجه آن
و….
از مهمترین دستاوردهای این کارگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1-نوشتن مقاله به صورت عملی بعد از هر جلسه
2- بادگیری داوری مقالات داخلی و خارجی
3- ارتقاء سطح علمی و مهارتی محققان
4- آشنایی با موسسات و نشریات بین المللی
5- اصلاح نقائص و مشکلات احتمالی در ساختار مقاله نویسی
6- ایجاد انگیزه برای شرکت در همایش های بین المللی و ارائه مقاله در نشریات بین

آدرس:
شیراز-خیابان فلسطین(باغشاه)-چهار اره حکیمی –موسسه چشم انداز
تلفن:
07132320953
07132320721

همراه :
09382252774

وب سایت:

Www.gisland.org

تلگرام:

@saeedjavizadeh

 

آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های فوریتهای پزشکی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های انفورماتیک پزشکی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های بهداشت عمومی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های بیهوشی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های بینایی سنجی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیوتوراپی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های پرستاری,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های طب اورژانس,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های پزشکی تغذیه,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های داروسازی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های دندانپزشکی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های دامپزشکی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های روانپزشکی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های علوم آزمایشگاهی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های طب فیزیکی و توانبخشی, آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های پزشکی خانواده,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های بهداشت حرفه ای,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های میکروب شناسی, کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های فوریتهای پزشکی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های انفورماتیک پزشکی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های بهداشت عمومی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های بیهوشی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های بینایی سنجی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیوتوراپی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های پرستاری,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های طب اورژانس,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های پزشکی تغذیه,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های داروسازی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های دندانپزشکی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های دامپزشکی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های روانپزشکی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های علوم آزمایشگاهی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های طب فیزیکی و توانبخشی, کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های پزشکی خانواده,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های بهداشت حرفه ای,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های میکروب شناسی, کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های فوریتهای پزشکی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های انفورماتیک پزشکی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های بهداشت عمومی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های بیهوشی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های بینایی سنجی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیوتوراپی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های پرستاری,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های طب اورژانس,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های پزشکی تغذیه,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های داروسازی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های دندانپزشکی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های دامپزشکی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های روانپزشکی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های علوم آزمایشگاهی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های طب فیزیکی و توانبخشی, کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های پزشکی خانواده,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های بهداشت حرفه ای جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های میکروب شناسی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های ایمنی صنعتی,

 برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com