کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISIدر شیراز ویژه رشته های علوم پایه

نوشته شده در کلیات و تعاریف 258 بدون نظر

دیگر نگران دست نوشته های خود نباشید

با بهترین روش ممکن

همراه با کار عملی و تمرین هفتگی

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

سرفصل دوره:

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های علوم زمین طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته ژئوفیزیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته هواشناسی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های شیمی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های فیزیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های فوتونیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های آمار طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های ریاضی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های علوم کامپیوتر طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های زیست شناسی گیاهی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های زیست شناسی جانوری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های محیط زیست(دریا) طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های زیست شناسی دریا طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های فلسفه طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های علوم شناختی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های فلسفه طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های زیست شناسی دریا طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های محیط زیست(دریا) طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های زیست شناسی جانوری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های زیست شناسی گیاهی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های علوم کامپیوتر طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های ریاضی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های آمار طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های فوتونیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های فیزیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های شیمی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های هواشناسی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های علوم زمین طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات رشته های ژئوفیزیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های ژئوفیزیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های علوم زمین طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های هواشناسی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های شیمی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های فیزیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های فوتونیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های آمار طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های ریاضی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های علوم کامپیوتر طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های زیست شناسی گیاهی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های زیست شناسی جانوری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های محیط زیست(دریا) طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های زیست شناسی دریا طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های علوم شناختی طي 10 سال اخير در جهان

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های علوم زمین

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های ژئوفیزیک

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های هواشناسی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های شیمی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های فیزیک

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های آمار

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های ریاضی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های فوتونیک

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های علوم کامپیوتر

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های زیست شناسی گیاهی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های زیست شناسی جانوری

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های محیط زیست(دریا)

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های زیست شناسی دریا

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های علوم شناختی
معروف ترين موسسات بين المللي در رشته های علوم پایه 10 سال اخير
معرفي كتاب هاي 2015 رشته های علوم پایه در جهان
مقايسه نشريات بين المللي مجموعه علوم پایه با يكديگر
و….
اهداف جزئي:
آشنایی با موسسه اطلاعات علمی Institute for Scientific Information
معرفی مجلات ISI
راه های روش انتخاب موضوع برای نوشتن یک مقاله

چگونگی تبدیل پایان نامه به مقاله علمی پژوهشی و ISI

روش مکاتبات بین المللی در عرصه پژوهشگری

جملات تاکیدی در مقالات علمی پژوهشی و ISI

آشنایی با تکنیک های آماری در مقالات بین المللی و علمی و پژوهشی

شیوه انتخاب مجله مناسب براي انتشار مقاله
شیوه پیدا کردن مقاله در رشته هدف و مورد نظر
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی وجستجو درپایگاه SCOPUS
آشنایی با پایگاه SCImago
آشنایی با ارکان اصلی مقاله :عنوان –نویستنده-چکیده-واژگان کلیدی-مقدمه-مواد و روش ها-نتایج و…
آموزش چگونکی نحوه ارجاع دهی به مقالات
آشنایی با نرم افزار ENDNOTE ونکات نگارشی درتدوین مقالات
آشنایی با سرقت ادبی Plagiarism واهمیت آن
چگونگی دانلود کتب لاتین و مقالات رایگان
معرفی وب سایتهای کنفرانس های داخلی و خارجی
معرفی پایگاههای اطلاعاتی رایگان
آشنایی با انواع نشریات از نظر رتبه ودرجه علمی
آشنایی با فرآیند بررسی مقاله ومکاتبات لازم
آشنایی با معیار های سنجش موسسه ISI
روند بازنگري، اصلاح مقالات

روش تشخیص مجلات اصلی و تقلبی
ارسال نامه به سردبیر
چگونگی داوري و نتيجه آن
و….

از مهمترین دستاوردهای این کارگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1-نوشتن مقاله به صورت عملی بعد از هر جلسه
2- بادگیری داوری مقالات داخلی و خارجی
3- ارتقاء سطح علمی و مهارتی محققان
4- آشنایی با موسسات و نشریات بین المللی
5- اصلاح نقائص و مشکلات احتمالی در ساختار مقاله نویسی
6- ایجاد انگیزه برای شرکت در همایش های بین المللی و ارائه مقاله در نشریات بین

آدرس:
شیراز-خیابان فلسطین(باغشاه)-چهار اره حکیمی –موسسه چشم انداز
تلفن:
07132320953
07132320721

همراه :
09382252774

وب سایت:

Www.gisland.org

تلگرام:

@saeedjavizadeh

 

 

آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های علوم زمین,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های شیمی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیک,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های هواشناسی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های آمار,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های ریاضی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های علوم کامپیوتر,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های فوتونیک,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی گیاهی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی جانوری,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های محیط زیست(دریا),آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی دریا,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های فلسفه, آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های علوم شناختی, کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های علوم زمین,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های شیمی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیک,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های هواشناسی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های آمار,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های ریاضی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های علوم کامپیوتر,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های فوتونیک,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی گیاهی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی جانوری,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های محیط زیست(دریا),کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی دریا,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های فلسفه, کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های  , علوم زمین,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های شیمی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیک,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های هواشناسی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های آمار,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های ریاضی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های علوم کامپیوتر,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های فوتونیک,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی گیاهی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی جانوری,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های محیط زیست(دریا),کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی دریا,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های فلسفه, کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های علوم شناختی,

 

 برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com